Rapoarte de activitate

PRO VITA București a fost înființată în anul 2005 și funcționează fără întrerupere. Organizația face publice rapoarte de activitate anuale, inclusiv informații financiare prescurtate. De asemenea, începând cu anul 2011, solicităm unui cenzor întocmirea unui raport de certificare a activității fiscale și contabile. Cenzorul nu este membru al organizației.

Consultarea rapoartelor anuale (narative și raportul cenzorului) ale organizației noastre se poate face pe saitul oficial www.asociatiaprovita.ro.

Raportul special cu privire la contribuțiile aduse la așezământul social „Sfinții Arhangheli” din Slobozia poate fi citit aici.

Ca regulă generală, PRO VITA București caută să aloce partea cea mai consistentă a resurselor sale pentru campaniile umanitare și caritabile de sprijin direct, fără a neglija alte activități (Informare și sensibilizare publică, Politici publice și influențarea deciziilor, Relații internaționale), cu menținerea la minimul posibil a cheltuielilor administrative și de funcționare.